Ngày ban hành:
18/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/08/2019
Ngày hiệu lực:
14/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

BC 2 BUOI/NGAY

Ngày ban hành:
18/06/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KH phòng chống ngộ độc thực phẩm

Ngày ban hành:
27/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KH Ngày sách VN

Ngày ban hành:
19/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/01/2018
Ngày hiệu lực:
31/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/01/2018
Ngày hiệu lực:
31/01/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
NGHI QUYET 142
Ngày ban hành:
10/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
DANH SÁCH CB GV NV 2017-2018
Ngày ban hành:
10/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KH TRUYEN THONG CUA TRUONG
Ngày ban hành:
10/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
BC Xanh sach dep
Ngày ban hành:
04/01/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KH KIEM TRA NOI BO
Ngày ban hành:
09/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
03/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
KH NAM HOC 2017-2018
Ngày ban hành:
02/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUY CHE PHOI HOP BGH-CĐCS
Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc không tổ chức một số cuộc thi cấp tỉnh và quốc gia năm học 2017-2018
Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mau BB chuyen sinh hoat Dang
Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
BC CHUAN QUOC GIA
Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Tháng 06 : 31